Giỏ hàng của bạn trống!

Cascade Tech ( CCT) Được thành lập vào năm 2008, Với công việc và tiêu chuẩn hóa sản phẩm đã hoàn thành

Hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi là sản xuất và bán các dụng cụ cắt gọt, đặc biệt như dao phay ngón, mũi khoan, dao doa và PCDĐ

Để tiến xa, chúng tôi cố gắng phát triển thành một công ty hàng đầu trong cùng ngành bằng cách hài hòa, và hợp tác với những người có tinh thần cởi mở

 

Chúng tôi coi trọng con người và môi trường làm việc, đồng thời nỗ lực hết mình để phát triển công nghệ thông qua việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực để họ, có thể thể hiện khả năng sáng tạo và chúng tôi sẽ là người tạo ra giá trị toàn cầu.